Portfolio

Omdat tegenwoordig bij veel sollicitaties een digitale portfolio, dan wel link naar website met eigen werk een vereiste is, ben ik begonnen met onderdelen van mijn portfolio op deze website te plaatsen.

Omdat de verschillende onderdelen verschillende uitleg behoeven heb ik mijn portfolio onderverdeeld in een aantal kerntaken.

Klik in het submenu onder Portfolio om een indruk te krijgen van mijn werk met betrekking tot het specifieke onderwerp.