PR Materiaal

Hier getoond is alleen het materiaal dat ik bij mijn destijdse werkgever (2003-2012) heb gemaakt.

Digitale Nieuwsbrief (voorbeeld april 2012)

De digitale nieuwsbrieven werden door mij in Dreamweaver gemaakt en met speciale e-mailing software verstuurd naar ca. 3500 e-mailadressen, waar ik ook de hele administratieve afwikkeling voor deed.

Het voorbeeld is hier als afbeelding weergegeven in plaats van als html, in welk formaat het wel verstuurd werd. Boven- en onderbanners waren rechtstreekse links naar onze website en alle vermeldingen van projecten verwezen naar de projectpagina's. Daar waar het vermeldingen betrof van samenwerkingsverbanden lieten we de verwijzingen doorlinken naar de websites van de externe partijen.