Prijsvraagboeken

Prijsvraagboeken en/of acquisitieboeken worden door architectenbureau's gemaakt op uitnodiging van Gemeente, projectontwikkelaar of opdrachtgever. De uitgenodigde partij(en) wordt verzocht een visie te geven op de opdracht, onderzoek te doen naar mogelijkheden en varianten binnen een Programma van Eisen en een ontwerp te maken voor het plan.

Vaak was voor het maken van het uiteindelijk in te dienen boek (met vaak bijbehorende presentatie in Powerpoint) zeer beperkte tijd beschikbaar. Het samenvoegen van delen uit Programma van Eisen, locatiebevindingen, ontwerp (dat tot het allerlaatst mogelijke moment onderhevig was aan wijzigingen) en de uiteindelijke tekst (binnen de beperkte tijd) was altijd weer een uitdaging, die er soms toe leidde dat er een nacht doorgewerkt moest worden. Voor mij bestond het werk niet alleen uit het samenvoegen tot een mooi en samenhangend geheel, maar er moesten foto's bewerkt worden, situaties ingekleurd, plattegronden bewerken/samengevoegen, teksten in laten lopen etc etc. De voldoening was des te groter als het uiteindelijke resultaat dan toch nog (net) op tijd naar wens af was en de presenterende architect op tijd kon vertrekken voor zijn presentatie.

Voorbeelden: Bij deze voorbeelden dient in acht genomen te worden dat het beeldmateriaal enorm gecomprimeerd is omdat anders de pdf's niet op mijn website geplaatst konden worden. De te downloaden pdf's zijn dus resolutie- en kleurgewijs niet overeenkomstig met het daadwerkelijke resultaat zoals gerealiseerd en niet volledig omdat in een hoop gevallen het teveel pagina's zouden worden.